به تمسخر گرفتن شاهنامه در مراسمات جشن هنر شیراز

به تمسخر گرفتن شاهنامه در مراسمات جشن هنر شیراز

برگزاری نمایش رستم و سهراب در جشن هنر شیراز توسط هنرمندان هندی و نارضایتی مردم از برگزاری مراسم موسیقی در امان متبرکه. دراین سند همچنین به زیرپاگذاشتن و مذهبی و حماسه های ملی توسط هنرمندان غربی جشن هنر شیراز نیز اشاره شده است.

کافه تاریخ- سند

 

برگزاری نمایش رستم و سهراب در جشن هنر شیراز توسط هنرمندان هندی و نارضایتی مردم از برگزاری مراسم موسیقی در امان متبرکه. دراین سند همچنین به زیرپاگذاشتن و مذهبی و حماسه های ملی توسط هنرمندان غربی جشن هنر شیراز نیز اشاره شده است.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •