نخستین فیلم سینمای کودک کدام فیلم است؟

نخستین فیلم سینمای کودک کدام فیلم است؟

یک باغبان مشغول آب دادن به چمن‌هاست‌؛پسر‌ بچه‌ای پایش را روی شلنگ آب مـی‌گذارد‌؛جـریان‌ آب‌ قطع می‌شود؛باغبان با تعجب از سر‌ شلنگ‌ به درون آب می‌نگرد؛ پسر پایش را از روی شلنگ برمی‌دارد؛آب به‌ جـریان‌ در مـی‌آید و بـاغبان را خیس‌ می‌کند‌؛باغبان پسر‌ را‌ دنبال‌ می‌کند؛ گیرش می‌آورد و به خدمتش می‌رسد‌.

کافه تاریخ- کافه هنر

 

یک باغبان مشغول آب دادن به چمن‌هاست‌؛پسر‌ بچه‌ای پایش را روی شلنگ آب مـی‌گذارد‌؛جـریان‌ آب‌ قطع می‌شود؛باغبان با تعجب از سر‌ شلنگ‌ به درون آب می‌نگرد؛ پسر پایش را از روی شلنگ برمی‌دارد؛آب به‌ جـریان‌ در مـی‌آید و بـاغبان را خیس‌ می‌کند‌؛باغبان پسر‌ را‌ دنبال‌ می‌کند؛ گیرش می‌آورد و به خدمتش می‌رسد‌. ایـن‌ فـیلم برادران"لومیر"با عنوان"خیس کردن باغبان" یا "باغبان آبپاشی شده‌" که‌ برای نخستین‌بار در"گراند کـافه"در‌ 1896 در مـعرض تماشای‌ عموم‌ قرار گرفت، به‌ احتمال‌ قریب به یقین نخستین فـیلم کـودک تاریخ سینماست.به این ترتیب مبدأ تـاریخ‌ سـینمای‌ جـهان و تاریخ سینمای کودک یکدیگر‌ بسیار‌ نزدیک‌ اسـت و حـتی با‌ کمی‌ اغماض می‌توان گفت که‌ با‌ هم انطباق دارد. نخستین ستارگان تاریخ سـینما،نـخستین بازیگران کودک و نوجوانان تاریخ سـینما هـم‌ بودند‌:"لیـلیان گـیش"،"مـری پیفکورد"و"دوروتی گیش‌"در‌ نخستین نقش‌آفرینی‌هایشان‌ بـه‌ تـرتیب‌ نوزده، شانزده و چهارده سال‌ سن داشتند.

 

منبع:دادرس، علی، تاریخچه سینمای کودک و نوجوان ایران، تابستان1384، فارابی، شماره 56 ،ص20

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •