دفاع تاج الملوک از طرح شکست خورده کشف حجاب

دفاع تاج الملوک از طرح شکست خورده کشف حجاب

رضا وقتی به ترکیه سفر کرد و زنهای آنجا را دید که پابه پای مردها کار می‌کنند و در امورات مملکت دخالت دارند تصمیم گرفت زنهای ایرانی را هم از اسارت چادر سیاه و روبند آزاد کند.

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

رضاشاه بعد از سفر به ترکیه تصمیم به اجرای قانون کشف حجاب کرد. تصور رضاشاه این بود که حجاب و چادر مانع پیشرفت زنان است و اگر زنان ایرانی نیز به سطح زنان اروپا برسند، می‌توانند به مانند آنان پیشرفت نمایند. جالب اینکه حتی تاج الملوک نیز به طرز مضحکی از اقدام شوهرش در این زمینه دفاع می کرد:
«فقط در تهران، قم و مشهد زنها چادر سیاه سر می‌کردند و صورت خودشان را هم روبند می‌زدند. رضا وقتی به ترکیه سفر کرد و زنهای آنجا را دید که پابه پای مردها کار می‌کنند و در امورات مملکت دخالت دارند تصمیم گرفت زنهای ایرانی را هم از اسارت چادر سیاه و روبند آزاد کند.
متأسفانه آن موقع مردم ایران که سالهای طولانی تحت حکومت پادشاهان و سلاطین بی لیاقت از امثال شاه سلطان حسین و بعد هم مظفرالدین شاه و احمدشاه بودند قدرت تشخیص نداشتند و عقلشان نمی رسید که شاه جدید میخواهد آنها را به سطح اروپایی‌ها برساند و مملکت را به پایه ممالک مترقی برساند.»1


1-تاج‌الملوک، ملکه، همسر رضاپهلوی شاه ایران، خاطرات ملکه پهلوی (تاج‌الملوک پهلوی) مصاحبه کنندگان ملیحه خسروداد، تورج انصاری و محمودعلی باتمانقلیج، بنیاد تاریخ شفاهی (معاصر)، تهران، به‌آفرین، نیویورک: نیما، 1380،  ص 73
 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •