رضاشاه و بی عرضه خواندن سلاطین گذشته کشور

رضاشاه و بی عرضه خواندن سلاطین گذشته کشور

جالب انکه رضاشاه که خود از رهبران غیرمشروع و ناکارآمد کشور بود، عقب ماندگی کشور را به رهبران پیشین نسبت می داد...

کافه تاریخ- کشکول

 

رضاشاه روحانیون و نهادهای مذهبی را عامل اصلی عقب ماندگی ایران می‌دانست و بر این باور بود که با حذف نمادها و نهادهای مذهبی، امور کشور سامان می‌یابد. از این رو بعد از تثبیت قدرت، به مخالفت با روحانیون پرداخت و بسیاری از آنان را دستگیر و یا زندانی نمود. این مخالفت بعد از کشف حجاب که اعتراض علنی روحانیون را در پی داشت، شدت یافت و تقابل این گروه و حکومت را پررنگ تر نمود. جالب انکه رضاشاه که خود از رهبران غیرمشروع و ناکارآمد کشور بود، عقب ماندگی کشور را به رهبران پیشین نسبت می داد:

«البته آخوندها با رضا از در مخالفت در آمدنده و رضا هم دستور ضرب و شتم آنها را صادر کرد تا آنها گوشمالی ببینند و در کارهای حکومتی دخالت نکنند. رضا خیلی به تاریخ و گذشته ایران علاقه پیدا کرده بود و مرتب میگفت پس چرا کار این مملکت و این ملت به اینجا کشیده شد؟ و بعد خودش جواب می داد که به واسطه رهبران بی عرضها»1

 

1-تاج‌الملوک، ملکه، همسر رضاپهلوی شاه ایران، خاطرات ملکه پهلوی (تاج‌الملوک پهلوی) مصاحبه کنندگان ملیحه خسروداد، تورج انصاری و محمودعلی باتمانقلیج، بنیاد تاریخ شفاهی (معاصر)، تهران، به‌آفرین، نیویورک: نیما، 1380،  ص 90

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •