تلاش آمریکا برای نزدیکی به روحانیون

تلاش آمریکا برای نزدیکی به روحانیون

ما می خواهیم برای ایرانی کار کنیم که میانه رو باشد و ناسیونالیستها مخالف مذهب و روحانیت تسلط بیشتری در اداره مملکت داشته باشد.

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

سیاست آمریکا در رابطه با روحانیت، نزدیک شدن به این گروه و برطرف کردن سوظن‌ها و ریختن طرح دوستی بود. ملاقات با رهبران مذهبی و یا اشخاصی که بتوانند شرایط این دیدارها را ایجاد کنند، از جمله سیاستهای آمریکا در این رابطه بود.
«هنوز رهبران سیاسی، به خصوص روحانیون در گفتگو با ما دلسردند.

هیچ یک از این گروهها؛ مقصود گروهها و جریانات سیاسی مخالف رژیم ایران است. به واسطه قدرت نابود کننده‌ای که در دست روحانیون قرار دارد، جرأت درگیری ندارد؛ چرا که روحانیون از حمایت بی‌دریغ توده‌ها برخوردارند.
(محرمانه، از روابط عمومی سفارت در تهران به آقای Curran مهر ۵۸) ... روابط عمومی با کمک آمریکا تکالیفی را برای دانشجویان ایران در آمریکا که امکان دارد، یک رابطه با روحانیون محافظه کار برقرار کنند، در نظر گرفته‌اند. ما می‌خواهیم در عرض این مدت سوء ظن رهبران مذهبی را برطرف، و تا جایی که ممکن است با آنها طرح دوستی بریزیم.
ما می خواهیم برای ایرانی کار کنیم که میانه رو باشد و ناسیونالیستها مخالف مذهب و روحانیت تسلط بیشتری در اداره مملکت داشته باشد.
ما باید بر روی مردی که عمیقاً از آمریکا متنفر است و غربزدگی ایرانیها را بد می‌داند، ریسک کنیم. بنابراین باید مواظب باشیم که نزدیک شدن به خمینی و روحانیون، به قیمت از دست دادن دوستان غیر مذهبیمان تمام نشود.
آژانس ارتباطات بین‌المللی آمریکا بیشترین سعی خود را برای هر چه بهتر شدن پیوند ایران و آمریکا گسترش دهد. برای مثال اشخاص مهم که بتواند با رهبران مذهبی و غیرمذهبی ملاقات کنند.
و اگر ایران از نظر ما مهم می باشد منافع خودی به ما می فهماند که مقدار زیادی ناراحتی را تحمل کنیم و یاد بگیریم که به طور مؤثری با ملاهای مجاهد، پاسداران و حتی فداییان خلق تماس برقرار کنیم. البته با احتیاط برای احتراز از شناخته شدن با آنها با هر حزب و گروه دیگر.»1


1-اسناد لانه جاسوسی آمریکا، جلد اول، بخش 4، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، 1386، ص 106

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •