تصویری از نواختن موزیک و آهنگهای محلی توسط ارکستر محلی

تصویری از نواختن موزیک و آهنگهای محلی توسط ارکستر محلی

موسیقی قومی بخشی از فرهنگ و هویت قومی و ملی می باشد. موسیقی هر قوم بازگوکننده ی آمال، آرزوها و احساسات است و نوع حرکت این احساسات و آرزوها را باین می کند.

کافه تاریخ- عکس

 

موسیقی قومی بخشی از فرهنگ و هویت قومی و ملی می باشد. موسیقی هر قوم بازگوکننده ی آمال، آرزوها و احساسات است و نوع حرکت این احساسات و آرزوها را باین می کند. نوع رفتارها و حرکاتی که عشق، حماسه، دلداری، عرفان، بزمو سایر نمودهای فرهنگی را نشان می دهد افسانه ها، اسطوره ها، داستان ها، حکایات، ضرب المثل های قومی و به طور ک لی فرهنگ، ادب و هنر اقوام، منبع الهام و درون مایه ی اصلی آنها را تشکیل می دهد.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •