دسته بندی روحانیون از نگاه سفارت آمریکا در ایران

دسته بندی روحانیون از نگاه سفارت آمریکا در ایران

دسته اول روحانیونی که در مقابل آمریکا سرسخت بوده و آمریکا نتوانسته است نظر آنها را به خود جلب نماید. «هنوز رهبران سیاسی به خصوص روحانیون در گفت و گو با ما دلسردند

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

مواضع تمام رواحانیون نسبت به انقلاب و ارتباط با آمریکا یکسان نبود، با این حال بیشتر آنان از حامیان سرسخت امام و انقلاب بودند و از مذاکره با آمریکا کناره‌گیری می‌کردند. آمریکا با آگاهی از این موضوع، می‌دانست مسیر مذاکره با روحانیون سخت و تا حدودی غیرممکن است. سفارت آمریکا روحانیون در ایران را اینگونه دسته بندی می کرد:
«دسته اول روحانیونی که در مقابل آمریکا سرسخت بوده و آمریکا نتوانسته است نظر آنها را به خود جلب نماید. «هنوز رهبران سیاسی به خصوص روحانیون در گفت و گو با ما دلسردند).... هنوز این مقاومت در بعضی از رهبران سیاسی مخصوصا روحانیون وجود دارد که از صحبت و مذاکره با آمریکا کناره می‌گیرند.
خمینی و روحانیت در قدرت هستند و ]امام[خمینی می‌خواهد فرهنگ اسلامی را جانشین فرهنگ غربی بکند.
یک تحلیل از ساخت قدرت در ایران بعد از انقلاب، ]امام[خمینی و دیگر آیت الله‌ها را در رأس می‌گذارد و به همراه دیگر روحانیون شیعه که برای مجلس انتخاب شده‌اند، که اکنون در حال تدوین قانون اساسی است و سپس نوبت ملاهایی می‌رسد که در داخل دولت موقت، دادگاههای انقلاب، کمیته‌ها و تشکیلات شبه نظامی قرار دارند و در پایان ملاهای ساده جای می‌گیرند که به توده‌ها در دهات و شهرها خدمت می‌کنند، که پشتیبانی متعصبانه آنها بزرگترین منبع قدرت خمینی و آیت الله‌ها می‌باشد.
اگر ایران از نظر ما مهم می‌باشد، منافع خودی به ما می فهماند که مقدار زیادی ناراحتی را تحمل کنیم و یاد بگیریم که به طور مؤثری با ملاهای مجاهد، پاسداران و حتی فداییان خلق تماس برقرار کنیم...»1


1-اسناد لانه جاسوسی آمریکا، جلد اول، بخش 4، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، 1386، ص 103

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •