ارتقای سمت ناصر مشیری به سفارش ملکه مادر

ارتقای سمت ناصر مشیری به سفارش ملکه مادر

اظهارت احسان نراقی مبنی بر ارتباطات نزدیک دایی اش به نام ناصر مشیری با ملکه مادر و ارتقای وی به سمت استادی دانشگاه و تدریس درس تاریخ در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران.

کافه تاریخ- سند

 

اظهارت احسان نراقی مبنی بر ارتباطات نزدیک دایی اش به نام  ناصر مشیری با ملکه مادر و ارتقای وی به سمت استادی دانشگاه و تدریس درس تاریخ در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •