تصورات خیالی طوفانیان برای فرار از واقعیت های انقلاب

تصورات خیالی طوفانیان برای فرار از واقعیت های انقلاب

تیمسار طوفانیان معتقد بود که حوادث را کمونیستها هدایت می‌کنند و اگر دست و بال کمونیستها بسته شود، جناحهای مذهبی از دولت قانونی حمایت خواهند کرد....

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

طوفانیان از جمله افرادی بود که باور داشت تهدید اصلی از سوی شوروی بوده و از طرف آنان کنترل می‌شود. طوفانیان می‌دانست با پیروزی انقلاب به جرم فساد، محاکمه خواهد شد. از این رو برخی از تصورات سیاسی او برای فرار از واقعیت بود:
«تیمسار طوفانیان معتقد بود که حوادث را کمونیستها هدایت می‌کنند و اگر دست و بال کمونیستها بسته شود، جناحهای مذهبی از دولت قانونی حمایت خواهند کرد. فکر می‌کردم که کمونیستها احتمالاً عامل پرنفوذی هستند، اما معتقد نبودم که عامل اصلی پشت قضایا، آنها باشند، بعدها هم بارها این مطلب را شنیدم و چنین به نظر من آمد که‌این احساس از این غرور و خوی ایرانی نشأت گرفته است که باور نداشتند هموطنان آنها علیه اعلیحضرت» [!] قیام کرده باشند. طوفانیان همچنین معتقد بود که امام خمینی می‌توانست قبل از آنکه اوضاع از کنترل خارج شود، ساکت شود. وی نگران رفتن شاه بود و می‌ترسید که ارتش با رفتن شاه از هم بپاشد.
همه این صحبتها، طوفانیان را به متکلم وحده تبدیل کرد که از معاملات خودش تعریف می‌کرد. مرتب به من اطمینان می‌داد که علیه او هیچ مدرکی وجود ندارد اما در عین حال به نظر می‌رسید که می‌داند هدف اصلی اتهامهای مربوط به فساد است.
طوفانیان مرتب حرفهای خود را تکرار می‌کرد و به نظر می‌رسید که می‌خواهد خودش را متقاعد کند که به بی‌گناهی خودش اطمینان پیدا کند.»1


1-رابرت هایزر، خاطرات ژنرال هایزر، مأموریت در تهران، تهران، ترجمه علی‌اکبر عبدالرشیدی، انتشارات اطلاعات، 1365، ص 26
 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •