دغدغه نمایندگان اصیل مشروطه در رعایت قوانین اسلامی

دغدغه نمایندگان اصیل مشروطه در رعایت قوانین اسلامی

نامه نمایندگان مجلس شورای ملی درباره مشروطه و ضرورت عدم تصویب قوانینی مخالف با اسلام ، رعایت حدود الهیه و جلوگیری از اشاعه منکرات

کافه تاریخ- سند

 

نامه نمایندگان مجلس شورای ملی درباره مشروطه و ضرورت عدم تصویب قوانینی مخالف با اسلام ، رعایت حدود الهیه و جلوگیری از اشاعه منکرات

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •