توهین به کشاورزان در زمان اجرای اصلاحات ارضی

توهین به کشاورزان در زمان اجرای اصلاحات ارضی

حکومت پهلوی همیشه از اصلاحات ارضی به عنوان یکی از مهمترین اقدامات خود در راستای تحقق عدالت اجتماعی یاد می کرد؛ واقعیت این است که اصلاحات ارضی جدای از آنکه به نتیجه مفیدی چندانی دست نیافت، پر از تحقیر و توهین به کشاورزان بود...

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

حکومت پهلوی همیشه از اصلاحات ارضی به عنوان یکی از مهمترین اقدامات خود در راستای تحقق عدالت اجتماعی یاد می کرد؛ واقعیت این است که اصلاحات ارضی جدای از آنکه به نتیجه مفیدی چندانی دست نیافت، پر از تحقیر و توهین به کشاورزان بود:
«به اصلاحات ارضی قزوین وارد شدیم. زارعین دسته دسته توی باغ ایستاده بودند و نمی دانستند چه کنند؟ اتاق رئیس اصلاحات ارضی هم چند کارمند جوان که اسمشان مهندس... مهندس... می گفتند یا پشت میز نشسته و یا با هم ایستاده حرف می زدند. اینها همه از تهران آمده بودند به اصطلاح اکیپهای کمکی بودند که به قول خود مرحله دو اصلاحات ارضی را تمام کنند. هر وقت زارعی وارد اتاق می شد به سر آنها داد می زدند برو بیرون. آنها هم توی هوای سرد قزوین توی باغ ایستاده می لرزیدند. مهندس سلطان زاده که رئیس اصلاحات ارضی بود می گفت خدایا ما را از این شر نجات بده.»1


1-ابوالحسن عمیدی نوری، یادداشت های یک روزنامه نگار، جلد پنجم، به کوشش: مختار حدیدی و جلال فرهمند، تهران، موسسه مطالعات تاریخ معاصر، 1396، ص 32
 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •