تلاش سفارت آمریکا برای بازسازی شبکه جاسوسی اش

تلاش سفارت آمریکا برای بازسازی شبکه جاسوسی اش

شبکه‌ها و منابع خبری و اطلاعاتی و جاسوسی آمریکا در ایران، در زمان انقلاب ضربه دیده است و بعد از انقلاب هم بسیاری از این شبکه‌ها و منابع از هم پاشیده است. سازماندهی دوباره - کشف منابع جدید جاسوسی - از هدفهای بخش سفارت است.

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

بسیاری از منابع و شبکه‌های جاسوسی آمریکا در ایران در سالهای انقلاب با مشکلاتی مواجه و یا از بین رفتند. تلاش در جهت سازماندهی این منابع از طریق صحبت با افراد در رأس سیاستهای آمریکا در برابر ایران بود:
«سیاست آمریکا بعد از انقلاب دستیابی دوباره به اوضاع سیاسی - اقتصادی ایران است. بنابراین طرحهای خود را باید براساس یک سری اطلاعات دقیق استوار کند. شبکه‌ها و منابع خبری و اطلاعاتی و جاسوسی آمریکا در ایران، در زمان انقلاب ضربه دیده است و بعد از انقلاب هم بسیاری از این شبکه‌ها و منابع از هم پاشیده است. سازماندهی دوباره - کشف منابع جدید جاسوسی - از هدفهای بخش سفارت است.
بنابراین به غیر از شیوه‌های فوق، افسران سفارت برای ملاقاتها و صحبت به افراد با سازمانهای دولتی و به میهمانیهای رسمی و غیر رسمی فرستاده می‌شدند و با طرح سؤالاتی که جهت و هدف آن از قبل مشخص است، سعی در کشیدن اطلاعات دست اول و مفید می‌نمایند.
ولی شبکه جاسوسی آمریکا در حال حاضر کاملاً کار می‌کند و دلیل آن هم اطلاعات دقیقی است که از اوضاع مملکت در سفارت موجود است و همچنین قرار دادن مهره های جدید در سازمانهای انقلابی که بعد از انقلاب تأسیس شده از هدفهای سفارت آمریکا بوده است.»1


1-اسناد لانه جاسوسی آمریکا، جلد اول، بخش 4، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، 1386، ص 89
 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •