تصویری از فرح دیبا در خردسالی به همراه پدرش سهراب دیبا

تصویری از فرح دیبا در خردسالی به همراه پدرش سهراب دیبا

فرح دیبا در خردسالی به همراه پدرش سهراب دیبا

کافه تاریخ- عکس

 

فرح دیبا در خردسالی به همراه پدرش سهراب دیبا

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •