تپه‌ دهانه‌ غلامان اثری منحصر به فرد از آثار باستانی سیستان

تپه‌ دهانه‌ غلامان اثری منحصر به فرد از آثار باستانی سیستان

منطقه سیستان ایران به دلیل قدمت تاریخی خود، آثار باستانی بیشماری را در دل خود جای داده است. یکی از آثار منحصر به فرد این منطقه، تپه ای موسوم به تپه دهانه غلامان می باشد.

کافه تاریخ- کافه هنر

 

منطقه سیستان ایران به دلیل قدمت تاریخی خود، آثار باستانی بیشماری را در دل خود جای داده است. یکی از آثار منحصر به فرد این منطقه، تپه ای موسوم به تپه دهانه غلامان می باشد. این تپه در 24 کیلومتری جنوب شرقی زابـل در مـجاورت روستای قلعه نو واقع است‌ کـه‌ در‌ پائیز سال 1343 شمسی هـیئت عـلمی ایتالیا‌ با‌ همکاری‌ کارشناسان‌ سـخت‌ کـوش‌ و دانشمند اداره کل باستان شناسی تحقیقات و حفاریهای ارزنده‌ای در آن به عمل آورده‌اند.پس از مدتی خاکبرداری آثـار سـاختمانی عظیم که در روزگاران قدیم پیـرامون آن بـناهایی‌ مـفصل و با شکوه بـوده و مـجموعا شهر نسبتا بزرگی را تـشکیل مـی‌داده‌اند، نمایان شد.این بناها از گل خام(چینه) ساخته شده و خاک آن به قدری نرم و چـسبنده اسـت که وقتی‌ با‌ آب مخلوط شد از آجـر هـم سخت‌تر و مـحکم‌تر مـی‌شود.در قـسمت شمال غرب دامنه تـپه دهانه غلامان، آثار یک معبد مربوط به دوران هخامنشی کشف شده که به ابعاد‌  54 متر مـی‌باشد.در چـهار گوشه این معبد چهار برج دیـده‌بانی وجـود داشـته اسـت.ایـن معبد فقط دارای یـک در، در ضـلع جنوبی‌ می‌باشد‌ و از آن در دو نوبت‌ استفاده‌ شده و دو طبقه است. 


منبع:فرخ مـلک زاده، «ایران مـهد‌ فـرهنگ‌ و تمدنهای بـاستانی و سـیستان یـکی از افتخارات کشور ما»، مـجله«هنر و مردم، شماره 81، 1348 ، ص 25
 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •