عکس العمل جالب تاج الملوک در عروسی مجدد رضا شاه

عکس العمل جالب تاج الملوک در عروسی مجدد رضا شاه

تاج الملوک همسر دوم رضا شاه که زنی حسود و بد اخلاق بود که چشم دیدن هیچ کس را نداشت و اصلا نمی خواست هوو داشته باشد. همیشه به دنبال این بود که زنان رضا شاه را از چشم های وی بیاندازد و جایگاه خود را نزد شاه حفظ کند.

کافه تاریخ- کشکول

 

با اینکه تاج الملوک در خاطرات خود مدعی است که رضا خان با اجازه او تجدید فراش کرده است. و در مصاحبه ای که از وی چاپ شده، آمده است: 
«... بعدا که رضا خان با اجازه من تجدید فراش کرد من اجازه ندادم عصمت و توران را به سعدآباد بیاورد.»1
اما همسر چهارم رضا خان (عصمت الملوک دولتشاهی) رفتار وی در شب عروسی رضا خان را اینگونه توصیف می کند:
«در شب عروسی، او دم در حیاط ایستاده بود و چون از این موضوع خیلی ناراحت بود، مرتب فحش میداد و جیغ میکشید؛ او نمی خواست هوو داشته باشد. چند نفر را هم با خود آورده بود تا به نحوی مجلس عروسی را به هم بزنند؛ اما سردار سپه متوجه شد و به چند سرباز دستور داد او را از مجلس خارج کنند و به خانه اش ببرند...»2


1-    خاطرات ملکه پهلوی؛ بنیاد تاریخ شفاهی (معاصر) ایران. تهران. به آفرین. 1380. ص 275.
2-    تاریخ معاصر ایران، س 6، ش 23، پاییز 81. خاندان پهلوی از زبان یکی از همسران رضاشاه. مصاحبه با عصمت الملوک دولتشاهی. گفت و گو: مرتضی رسولی. ص 324.
 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •