با برخاستن هواپیمای شاه، سلطنت از تخت طاووس هم به هوا برخاست!
روایت ژنرال هایزر از حال و هوای ژنرالهای پوشالی پهلوی دوم

با برخاستن هواپیمای شاه، سلطنت از تخت طاووس هم به هوا برخاست!

در ماههای پایانی حکومت پهلوی، امریکایی ها تلاشهای زیادی برای نجات حکومت وابسته پهلوی انجام دادند. از آن جمله اینکه یکی از ژنرالهای 4 ستاره خود به نام رابرت هایزر را با هدف آمادگی ارتش برای انجام کودتا ضد انقلابیون به ایران فرستادند.

کافه تاریخ- کشکول

 

در ماههای پایانی حکومت پهلوی، امریکایی ها تلاشهای زیادی برای نجات حکومت وابسته پهلوی انجام دادند. از آن جمله اینکه یکی از ژنرالهای 4 ستاره خود به نام رابرت هایزر را با هدف آمادگی ارتش برای انجام کودتا ضد انقلابیون به ایران فرستادند. هایزر در خاطرات خود لحظه پرواز هواپیمای حامل شاه از کشور و وضعیت فرماندهان عالی رتبه نظامی را در آن دقایق این چنین توصیف می کند: برخی از آنها به خصوص ربیعی، بدره ای و قره باغی هنوز باور نمی کردند. فکر می کنم طوفانیان به آن اندازه واقع بین بود که در مورد این واقعه شک نکند. حبیب اللهی هم رفتن شاه را به عنوان یک شرط مقدماتی برای آرام شدن اوضاع پذیرفته بود. من می دانستم آنان چقدر احساساتی هستند و چه طور فکر خود را به سرعت تغییر می دهند، تعجب نمی کردم  اگر با من خداحافظی می کردند و با ارباب خود کشور را ترک می کردند. صدای ضربان قلب بقیه را در اتاق می شنیدم با آنها همدردی داشتم، زیرا عمق احساسات آن ها را به خوبی دریافته بودم. از بی اطمینانی و وحشتی که باید بر آنها حاکم شده باشد هم مطلع بودم. همه آنها آرامش خود را حفظ کرده بودند. اما من مطمئنم اگر می توانستند علناً گریه کنند بهتر بود و راحت تر می شدند. با برخاستن هواپیمای شاه، سلطنت از تخت طاووس هم به هوا برخاست. احساسات داخل اتاق از کنترل خارج شد و صدای هق هق گریه به هوا خاست.  


منبع:هایزر، رابرت. مأموریت در تهران. ترجمه ع .رشیدی، تهران: اطلاعات، 1365، صص 134-132 .
 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •