نتایج حاکم شدن شاه ضعیف یا حکومت غیرنظامی ضعیف در ایران؟!

نتایج حاکم شدن شاه ضعیف یا حکومت غیرنظامی ضعیف در ایران؟!

هر دو نوع حکومت‌هایی خواهند بود که نگران وضع خود هستند. همان طوری که نتایج اوپک نشان داده است هردو در پی قیمت‌های بالاتر نفت خواهند بود و هر دو برای اسرائیل دشواری ایجاد خواهند کرد.

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

شاه بهترین حامی برای منافع آمریکا در ایران بود. از این رو حفظ او در رأس قدرت برای آمریکا اهمیت اساسی داشت. تأمین منافع آمریکا، مستلزم یک شاه قوی بود. در غیر این صورت منافع حیاتی آمریکا در رابطه با اسرائیل، شوروی، نفت و قراردادهای نظامی با خطر جدی مواجه می‌شد. پیش بینی آمریکایی ها از تضعیف شاه و یا روی کارآمدن یک حکومت غیرنظامی متزلزل اینگونه بود:
«این فرضیه مبتنی بر تاریخ، منعکس کننده دگرگونیهای ریشه‌ای که در ایران صورت گرفته نیست، یک شاه ضعیف و تابع فشارهای نیرومند مداوم داخلی ممکن است تفاوتی در سیاست خارجیش با یک حکومت غیر نظامی متزلزل که ممکن است جای او را بگیرد، نداشته باشد. هر دو نوع حکومت‌هایی خواهند بود که نگران وضع خود هستند. همان طوری که نتایج اوپک نشان داده است هردو در پی قیمت‌های بالاتر نفت خواهند بود و هر دو برای اسرائیل دشواری ایجاد خواهند کرد.
هرچند یک رژیم بعدی سخت گیر تر از رژیم شاه خواهد بود، هر دو در مناسبات با اتحاد شوروی دست به عصا خواهند بود و از کوشش فعال شوروی در بی ثبات کردن نظام ایران خواهند ترسید؛ هردو ناگزیر خواهند بود قراردادهای بزرگ نظامی و غیر نظامی را با آمریکا و متفقین ما حذف کنند و یا کاهش دهند. هر دو خواستار فاصله علنی بین خودشان و آمریکا خواهند بود تا مستقل به نظر برسند. اینکه هر یک از این دو دلیلی داشته باشند برای این که نسبت به ما سپاسگزار یا متکی به ما باشند، بستگی به تحولات اوضاع و تا اندازه زیادی به آنچه که ما انجام می دهیم، خواهد داشت. اگر شاه در یک موضع تضعیف شده باقی بماند، کاری از دست ما برای حمایت از منافع آمریکا بر نخواهد آمد. شاه به وسیله مخالفان محبوس خواهد شد و در مورد مسائل مهم دامنه بسیار محدودی برای پاسخ گفتن به نحوی که ما می خواهیم، خواهد داشت.»1


1-اسناد لانه جاسوسی آمریکا، دانشجویان پیرو خط امام، کتاب دوم، جلدهای سیزدهم تا بیست و دوم، تهران،مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، 1386، ص 65
 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •