سند/ کسب تکلیف از محمدرضا پهلوی جهت شرکت در انتخابات
دمکراسی نمایشی پهلوی دوم

سند/ کسب تکلیف از محمدرضا پهلوی جهت شرکت در انتخابات

عریضه حسین دها استاندار سابق اصفهان به محمدرضا پهلوی درخصوص موافقت شاه با شرکت وی در انتخابات دوره چهارم مجلس سنا

کافه تاریخ- سند

 

عریضه حسین دها استاندار سابق اصفهان به محمدرضا پهلوی درخصوص موافقت شاه با شرکت وی در انتخابات دوره چهارم مجلس سنا
 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •