روایتی جالب از تمجید حسن هیکل از فردوسی شاعر ایرانی

روایتی جالب از تمجید حسن هیکل از فردوسی شاعر ایرانی

نقل است که حسن هیکل روزنامه نگار پرآوازه مصری در منزل یکی از فرهیختگان و دانشمندان ایران به دعوت میزبان ایرانی شرکت پیدا نمود. در اثنای ضیافت، هیکل شـروع کـرد بـه‌ پرسش از آثار باستانی‌ ایران‌؛ تخت جمشید، طاق بستان، شوش‌،کرمان‌،یزد، و غیره. اظهار تمایل می‌کرد که بتواند با فراغ بال همه اینجاها را ببیند،و خیلی هم از شکوه و جـلال این آثار ستایش کرد.

کافه تاریخ- کافه هنر

 

نقل است که حسن هیکل روزنامه نگار پرآوازه مصری در منزل یکی از فرهیختگان و دانشمندان ایران به دعوت میزبان ایرانی شرکت پیدا نمود. در اثنای ضیافت، هیکل شـروع کـرد بـه‌ پرسش از آثار باستانی‌ ایران‌؛ تخت جمشید، طاق بستان، شوش‌،کرمان‌،یزد، و غیره. اظهار تمایل می‌کرد که بتواند با فراغ بال همه اینجاها را ببیند،و خیلی هم از شکوه و جـلال این آثار ستایش کرد. سپس‌ به‌ سراغ آثار باستانی مصر‌ رفت‌ و داد سخن می‌داد که بله... اهرام مصر پنج‌ هزار سال پیش ساخته شد، شاهکار علم و هنر و معماری است... الآن با هـمه امـکانات صنعتی‌ نمی‌توانند مانند آن را بسازند. ما پنج‌ هزار‌ سال پیش بی‌وسیله آن را ساختیم... درون آن سراسر اعجاب و شگفتی است... ما آثار با شکوهی داریم: درّه شاهان،معبد ابوسمبل،و... ما در آن‌ دوران در علم پزشکی پیشرفتهای شـگفت‌انگیزی‌ داشـتیم‌: جراّحی مغز‌ انجام می‌دادیم و... ظاهرا حرفهای هیکل به حاضران گران آمده بود.جوان روزنامه‌نگاری سخنان او را قطع کرده‌ و میزبان ایرانی گفت: -«استاد، آقا همه پیـشرفتهای مـصر باستان را به‌ حساب‌ خودشان‌ مـی‌گذارد!» حـاضران خندیدند و گفتند: همین‌طور است،آن مصری‌ها که قبطی بودند.پدرهم لبخندی‌ زد و رو به هیکل ‌‌گفت‌: -«مولانا! پس شما با این همه پیشرفتها چطور شد که کلّهم اجـمعین عـرب‌ شدید‌ و زبان‌‌ مادری‌تان عـربی شد؟!» هـیکل بدون کوچکترین درنگ پاسخ داد: -برای اینکه ما یکی مثل فردوسی نداشتیم‌!...اگر ما هم مثل شما فردوسی داشتیم...الآن‌ زبان ما عربی نبود...فردوسی‌ به شما زبان مادری‌، غرور‌ مـلّی، و هـمه چی داد...اگر اون نبود... شما هم الآن عرب بودید!» سکوتی سنگین و با شکوه بر مجلس حکم فرما شد، و همه حاضران با چهره‌های گشاده با تمجید و تحسین سراپای هیکل را‌ برانداز می‌کردند.


منبع: جواهرکلام،فرید، خاطرات فرهنگی، مجله بخارا ، آذر و اسفند 1380 ، شماره 21 و 22 ، ص 363 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •