چرا محمدرضا پهلوی امکان کودتا از جانب ارتش را منتفی می دانست؟

چرا محمدرضا پهلوی امکان کودتا از جانب ارتش را منتفی می دانست؟

با توجه به اهمیت و جایگاه ارتش در ساختار حکومت پهلوی دوم، محمدرضا پهلوی از ابزارهای مختلفی برای کنترل و نظارت بر ارتش استفاده می نمود. به عبارت دیگر «سیاست تفرقه بیانداز و حکومت کن»، محور اصلی سیاست شاه در کنترل ارتش را تشکیل می داد.

کافه تاریخ- کشکول

 

با توجه به اهمیت و جایگاه ارتش در ساختار حکومت پهلوی دوم، محمدرضا پهلوی از ابزارهای مختلفی برای کنترل و نظارت بر ارتش استفاده می نمود. به عبارت دیگر «سیاست تفرقه بیانداز و حکومت کن»، محور اصلی سیاست شاه در کنترل ارتش را تشکیل می داد.درواقع بدگمانی و شکاکیتی که محمدرضا شاه نسبت به زیردستان و مشاورانش داشت سبب می شد که برای جلوگیری از قدرتمند شدن آنان چنین سیاستی را دنبال کند. در سال 1971م/1349ش هنگامی که شاه در حال مذاکره با شرکت های نفتی برای افزایش قیمت نفت بود، از علم می پرسد که آیا امکان دارد که ایالات متحده یا انگلستان به خاطر پافشاری وی بر افزایش قیمت اقدام به طراحی کودتا برای براندازی حکومتش نمایند. خود شاه باور داشت که چنین تلاشی با شکست مواجه خواهد شد و به علم گفته بود که در مورد برنامه ریزی کودتایی که باید مجری آن ارتش باشد، ژنرال های من نسبت به یکدیگر سوءظن داشته و احترامی برای همدیگر قائل نیستند. آن ها این قدر به خون یکدیگر تشنه هستند که تهدیدی به شمار نمی آیند.»

 

منبع لطفیان، سعیده، ارتش و انقلاب اسلامی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1380، ص41

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •