چند سند درباره فساد مالی حکومت پهلوی

چند سند درباره فساد مالی حکومت پهلوی

مفاسد مالی و اقتصادی یکی از چالشهایی است که کم یا زیاد تقریباً گریبانگیر تمام حکومتها بوده است. با اینحال تمام شواهد و قرائن نشان می دهد حکومت پهلوی را باید از سردمداران فساد به شمار آورد. در ادامه چند سند درباره مفاسد مالی حکومت پهلوی آمده است. نامه به شریف امامی رئیس مجلس سنا درباره شکایت از فساد مالی موجود بین دولتمردان ازجمله این اسناد است.

کافه تاریخ- سند

 

نامه خصوصی محمدرضا پهلوی به اشرف پهلوی

نامه محمدرضا شاه به خواهرش اشرف پهلوی مبنی بر عدم صلاحدید مراجعت نامبرده با توجه به شروع انتخابات و عدم استقرار امنیت کامل ، ارسال 4000 دلار ماهانه برای وی و حفظ موقعیت او در سازمان شاهنشاهی با توجه به واگذاری ریاست بنگاههای خیریه به ملکه پهلوی (ثریا پهلوی)

نامه به شریف امامی رئیس مجلس سنا : شکایت از فساد مالی موجود بین دولتمردان

 

پرداختهای ناشناس از حساب بیت المال

تلگراف ریموند نیکوله به امیرمتقی معاون دربار شاهنشاهی : درخواست اقدام درمورد صورتحساب سپل کوتیل

بدهی های عبدالرضا پهلوی

نامه اداره املاک و مستغلات پهلوی به دفتر مخصوص عبدالرضا پهلوی : ارسال سفته بابت بدهی های عبدالرضا پهلوی

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •