شرایط شکنجه و زندانهای کشور در سالهای پایانی عمر حکومت پهلوی

شرایط شکنجه و زندانهای کشور در سالهای پایانی عمر حکومت پهلوی

هیچ تخمین دقیقی از آنهایی که در چنین برخوردهائی کشته شده‌اند هنوز در دسترس نیست، تخمین‌های سردستی برای تمام سال بین یک تا هفت هزار کشته و تعداد قابل توجهی افراد بیشتر زخمی شده قرار می‌گیرد. اطلاعات قابل دسترسی وزارت امور خارجه در رابطه با شرایطی که زندانیان سیاسی در آن نگهداری می‌شوند، اندک است.

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

اغلب مخالفان و زندانیان سیاسی که در زندان‌های رژیم به سر می‌بردند مورد آزار و شکنجه‌ ساواک قرار گرفته بودند. علیرغم آنکه عمق خشونت و کشتار مخالفان بسیار بالا بود، اما بسیاری از نهادهای ناظر بر حقوق زندانیان از این موضوع اطلاع کاملی نداشتند. با این حال این نهادها با دسترسی محدود به زندانیان، بارها در گزارش‌های خود به شکنجه‌های غیرانسانی زندانیان اشاره کرده‌اند.
«نمونه‌های بی‌شماری از رفتار خشن و اغلب وحشیانه نیروهای امنیتی در مورد تظاهرکنندگانی که به دولت معترض بوده‌اند وجود داشته است. همچنین حملاتی وحشیانه از طرف گروه‌های مخالف در مورد مقامات دولتی وجود داشته است. این نوع رویدادها که در پایان سال بیشتر تکرار شد، عمدتاً در برخوردهایی خیابانی بین نیروهای دولتی و حامیان مخالف اتفاق افتاد. هیچ تخمین دقیقی از آنهایی که در چنین برخوردهائی کشته شده‌اند هنوز در دسترس نیست، تخمین‌های سردستی برای تمام سال بین یک تا هفت هزار کشته و تعداد قابل توجهی افراد بیشتر زخمی شده قرار می‌گیرد. اطلاعات قابل دسترسی وزارت امور خارجه در رابطه با شرایطی که زندانیان سیاسی در آن نگهداری می‌شوند، اندک است. گزارش‌هایی وجود داشت (برخی از آنها بر اساس مصاحبه‌هایی با چندین تن از زندانیان سابق بود) که شرایط به طور وسیعی در طول سال بهبود یافت. با وجود این، تظاهرات گسترده‌ای در بهار به وسیله اشخاصی که در زندانی، نزدیک تهران نگهداری می‌شوند صورت گرفت که نشان دهنده این بود که پیشرفت هنوز کامل نشده است. عفو بین‌المللی در گزارشی براساس (مشاهدات) هیئت اعزامیش در نوامبر اشاره به وحشیگری پلیس در پی دستگیری یا بازداشت نمود. به نظر می‌رسد که غالبا چنین موردی وجود داشته است. دستگیری یا زندانی کردن اختیاری مجموعه عفوهایی که در سال ۱۹۷۷ شروع شد تا ۱۹۷۸ ادامه یافت. در ابتدای سال ۱۹۷۸ بیش از ۲۲۰۰ زندانی امنیتی کشور در زندان نگهداری می‌شدند، اغلب آنها برای مرتکب شدن جرائم آشوب و توطئه، و وقتی شورشها مکرر شد، دستگیری‌ها با ابعاد وسیعتری صورت گرفت.»1

 

1.اسناد لانه جاسوسی آمریکا، دانشجویان پیرو خط امام، کتاب دوم، جلدهای سیزدهم تا بیست و دوم، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، 1386، صص 79- 80

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •