گروه های انقلابی ایران از نظر سفارت آمریکا

گروه های انقلابی ایران از نظر سفارت آمریکا

بازار - متفاوت با (۵۱سرمایه‌دار اصلی) که فرار کرده‌اند و یا اعدام شده اند، این تجار تیپ قدیم را دارند و از ارزش‌های غربی پرهیز می‌کنند. خیلی مذهبی هستند و به مدرنیزه شدن مظنون می‌باشند....

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

از نظر آمریکا، منابع و حامیان انقلاب اسلامی چند گروه بودند که در رأس آن روحانیون قرار داشت. علاوه بر این بازاریان، تکنوکرات‌ها و دانشگاهیان از دیگر گروه‌های مهم بودند که در برابر شاه و رژیم ایستادند و از نظر آمریکا نقش و اهمیت آنها بسیار مهم و اساسی بود:

«1- آیت‌الله‌ها: کار رهبران سیاسی همیشه، این بوده است که از مردم معمولی در برابر فشارهای دولت (ظلم) محافظت نمایند و در تاریخ ایران هیچگاه مردم سهمی در دولت نداشتند. نفوذی که آیت‌الله‌ها بر روی مردم معمولی دارند، خیلی بیشتر از نفوذی است که پاپها در قرون وسطی بر روی اروپایی‌ها داشتند. ۲- بازار - متفاوت با (۵۱سرمایه‌دار اصلی) که فرار کرده‌اند و یا اعدام شده اند، این تجار تیپ قدیم را دارند و از ارزش‌های غربی پرهیز می‌کنند. خیلی مذهبی هستند و به مدرنیزه شدن مظنون می‌باشند. با فساد دولت و افراد، مخالف و بد هستند پول مورد نیاز برای انقلاب از بازار فراهم می‌شد، جهت انقلاب هم همین طور، مسلمان‌های مذهبی همیشه خیرات می‌دهند و پولهای کلانی به دست مذهبیون میانه بین مردم فقیر توزیع می‌شود، پول در دست آنها نمی‌ماند (صرف این امور میشود)، برخلاف دولت. ٣- تکنوکراتها۔ در حدود ۱۲٪ مردم ایران، به روش غربی تربیت شده‌اند. آنها عبارتند از سرمایه‌دارها، دانشمندها و رؤسا خیلی از آنها، جوان و لیبرال هستند آنها مشاهده کردند که دار و دسته شاه پولدار می‌شوند، در حالی که هر معامله پولی که اینها انجام می‌دهند بر اثر تورم از میان می‌رود، این گروه برای اداره کشور ضروری هستند. ۴- دانشگاهها - شاید ممتازترین گروه قبل از انقلاب، دانشجویان و استادان جوان بودند که به وسیله رهبران و گروه‌های زیرزمینی از رادیکال گرفته تا لیبرال، رهبری می‌شوند، یا مورد استفاده قرار می‌گیرند. اینها پیروان عینی و سمعی انقلاب در تهران بودند.»1

 

1. اسناد لانه جاسوسی آمریکا، دانشجویان پیرو خط امام، کتاب اول، جلدهای سیزدهم تا بیست و دوم، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، 1386، بخش 4، ص  146

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •