تلاش های آمریکا برای حفظ منافع خود در ایران بعد از انقلاب

تلاش های آمریکا برای حفظ منافع خود در ایران بعد از انقلاب

آمریکا تلاش فراوانی برای حفظ شاه و رژیم به کار برد؛ اما بعد از رسیدن به بن‌بست، از حربه نفوذ بر روحانیون استفاده نمود که این روش نیز مؤثر واقع نشد و گزینه افراد و گروه‌های میانه رو در دستور کار آمریکا قرار گرفت. آمریکا منافع زیادی در ایران داشت و برای حفظ آن چاره‌ای جز نفوذ بر گروه‌های سیاسی مختلف نداشت:. نامه های سفارت آمریکا به خوبی بیانگر این واقعیت است...

کافه تاریخ- کشکول

 

آمریکا تلاش فراوانی برای حفظ شاه و رژیم به کار برد؛ اما بعد از رسیدن به بن‌بست، از حربه نفوذ بر روحانیون استفاده نمود که این روش نیز مؤثر واقع نشد و گزینه افراد و گروه‌های میانه رو در دستور کار آمریکا قرار گرفت. آمریکا منافع زیادی در ایران داشت و برای حفظ آن چاره‌ای جز نفوذ بر گروه‌های سیاسی مختلف نداشت:. نامه های سفارت آمریکا به خوبی بیانگر این واقعیت است:

«منافع آمریکا در ایران، ایران قوی و مستقل و پیش رونده از لحاظ اقتصادی که یک تولید کننده دائمی نفت و بازاری برای فروش اجناس غربی در موازنه با فروشش و دارای زمینه برای نفوذ آمریکا در امور منطقه باشد.
ما می‌توانیم ساخت هیئت سیاسی آمریکا در ایران را به عنوان حربه سیاسی ببینیم و این خیلی مفید است. ما سعی کرده‌ایم که یک هیئت فعال و کامل را در ایران حفظ کنیم.. هدف‌های هیئت نمایندگی سیاسی ایالات متحده در ایران در حال حاضر عبارت است از حفظ مناسبات صریح و پر از همکاری عملی با دولت موقت ایران تا اندازه ممکن علیرغم تندگویی‌ها از جانب رسانه‌ها و رهبران مذهبی و افراطیون.»1


1.اسناد لانه جاسوسی آمریکا، دانشجویان پیرو خط امام، کتاب دوم، جلدهای سیزدهم تا بیست و دوم، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، 1386، ص 176

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •