گزارش جالب گوبینو جهانگرد خارجی از وضعیت طبقاتی ایران قدیم

گزارش جالب گوبینو جهانگرد خارجی از وضعیت طبقاتی ایران قدیم

ایرانیان از دیرباز به دلیل داشتن روحیه همزیستی، تعاون و همیاری و همدلی زبانزد مسافران و جهانگردان خارجی بودند و تمامی اقشار و طبقات جامعه اعم از فقیر و غنی در کنار هم بدون هیچ نفرت طبقانی، به صورت مسالمت آمیز به ویژه در جشنها و مناسبتهای ملی و آیینی در کنار هم مشارکت داشتند.

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

ایرانیان از دیرباز به دلیل داشتن روحیه همزیستی، تعاون و همیاری و همدلی زبانزد مسافران و جهانگردان خارجی بودند و تمامی اقشار و طبقات جامعه اعم از فقیر و غنی در کنار هم بدون هیچ نفرت طبقانی، به صورت مسالمت آمیز به ویژه در جشنها و مناسبتهای ملی و آیینی در کنار هم مشارکت داشتند.  درواقع همزیستی مسالمت آمیز ایرانیان با یکدیگر، یکی دیگر از خصائص بارز ملی ایرانیان محسوب می شود. گزارشهای مختلفی بر رفتار مسالمت آمیز ایرانیان با اقلیتهای دینی و قومی داخل ایران نیز توسط جهانگردان خارجی گزارش شده است و همگان بر این موضوع که در ایران کینه و دشمنی طبقاتی وجود ندارد، صحه گذاشته اند. یکی از نکاتی که مسافرین اروپایی را در ایران شگفت زده می کند این است که در این کشور بین طبقه دارا و ندار کینه و دشمنی وجود ندارد. در اروپا دشمنی میان طبقه های پایین و بالا باعث انقلابها و خونریزیهای زیاد شده، حال آنکه در ایران طبقه های دارا و ندار همزیستی دارند. هر ثروتمندی حتی در زمان حیات خود یک قسمت از دارایی خود را وقف مصارف نیازمندان می کند و برای امور خیریه بناها می سازد. در ایران کمتر ثروتمندی را پیدا می کنید که هر ساله بخشی از اموال خود را برای رفع نیازمندی های تهیدستان به مصرف نرساند. بی شک یکی از علل همراهی و یاری توانگران از بینوایان ناشی از تعالیم دین اسلام است.


منبع:آرتور دوگوببینو، سفرنامه گوبینو، سه سال در آسیا، تهران، نشر قطره، 1383، ص 110
 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •