بازدید الیزابت دوم ملکه انگلستان از اماکن تاریخی اصفهان

بازدید الیزابت دوم ملکه انگلستان از اماکن تاریخی اصفهان

الیزابت دوم ملکه انگلستان و همسرش فیلیپ  در سفر به ایران هنگام بازدید از  اماکن تاریخی عمومی و آموزشی اصفهان. مهمترین سفر ملکه الیزابت همان سفر سال 1339 وی است که ده روز به طول کشید و برنامه مفصلی برای وی تدارک دیده شده بود. برنامه مفصلی و بی فادیه ای که هزینه های آن تماماً از جیب ملت ایران بود. رفتار کنونی مقامات رژیم سعودی در بذل و بخشش بی حساب و کتاب از جیب ملتشان نیز دقیقا انسان را یاد رفتارهای حکومت پهلوی در دوران طاغوت می اندازد.

کافه تاریخ- عکس

الیزابت دوم ملکه انگلستان و همسرش فیلیپ  در سفر به ایران هنگام بازدید از  اماکن تاریخی عمومی و آموزشی اصفهان. مهمترین سفر ملکه الیزابت همان سفر سال 1339 وی است که ده روز به طول کشید و برنامه مفصلی برای وی تدارک دیده شده بود. مفاد این سفر فهرست وار چنین است: در ششم اسفند 1339 ورود به تهران و استقبال رسمی شاه از وی. پس از چند روز استراحت و بازدید مختلفه در تهران همراه با شاه به بازدید از مقبره رضا شاه و خانه کارگران در جنوب شهر گذشت. فردای آن روز ملکه همراه با همراهانش که جمعا 28 نفر بودند در مسافرتی دسته جمعی که شاه و فرح هم برخلاف عرف آنان را همراهی می کردند به سفر اصفهان و شیراز رفتند و پس از دو روز به تهران بازگشتند و نهایتا در 15 اسفند پس از حدود 9 روز ملکه و همراهان به انگلیس بازگشتند. این سفر با حواشی خاص خودش همراه بود. از جمله کسانی که مسئولیت پذیرایی از همراهان ملکه را برعهده داشت عبدالرضا هوشنگ مهدوی کارمند نسبتا جوان آن روزهای وزارت خارجه بود. وی که در آن زمان در تهران بسر می برد ماموریت یافت که گوشه ای از بار این پذیرایی را بر عهده گیرد.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •