چهره واقعی شاه از زبان مینو صمیمی

چهره واقعی شاه از زبان مینو صمیمی

قبلا به این نتیجه رسیده بودم که شاه به عنوان یک رهبر نمونه در پیشاپیش ملتش قصد دارد جامعه ای مرفه و پیشرفته پدید آورد. ولی اینک در سوئیس مواجه با مسائلی شده بودم که اصلا با آنچه قبلا راجع به شاه و حکومتش می اندیشیدم انطباق نداشت....

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

شاه در عرصه رسانه ای همیشه تلاش می کرد تا خود را رهبری دلسوز برای ایران و ایرانیان نشان دهد؛ این در حالی بود که واقعیت چیز دیگری بود. واقعیتی که حکایت از تلخ های بسیاری داشت:
«قبلا شنیدن سخنانی که شاه در ایران راجع به ضرورت پیشرفت کشور و ساختن جامعه ای بهتر بیان می کرد، مرا نیز مانند بسیاری از هموطنانم به این نتیجه رساند بود که شاه به عنوان یک رهبر نمونه در پیشاپیش ملتش قصد دارد جامعه ای مرفه و پیشرفته پدید آورد. ولی اینک در سوئیس مواجه با مسائلی شده بودم که اصلا با آنچه قبلا راجع به شاه و حکومتش می اندیشیدم انطباق نداشت: سفر تفریحی شاه به سوئیس با 40 نفر همراه؛ حمل بار و اثاقه این سفر تفریحی با دو هواپیمای اختصاصی؛ عزیمت 50 سفیر ایران از نقاط مختلف به سوئیس فقط برای خوشامدگویی چاپلوسانه و بی اعتنایی شاه به آنها؛ ملاقات با ستاره سینما و عیاشی شاه؛ مشاهده خیل عناصر نالایق و متملق در سطوح بالای کشور، و ... همه و همه از مواردی بود که عقیده قبلی مرا درباره شاه دگرگون می ساخت.»1
 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •