کودتای 1299 به روایت تاج الملوک

کودتای 1299 به روایت تاج الملوک

پدرم که آدم دنیا دیده ای بود و در ارتش تزار خدمت کرده و رتبه بالای نظامی داشت، به رضا گفت: «سیدضیاء اگر حرفی می‌زند، حرف خودش نیست و حرف انگلیسی‌ها است.»

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

سیدضیاالدین طباطبائی از دوستان و نزدیکان رضاشاه، یک انگلوفیل به تمام معنا بود و خدمات زیادی به انگلیسی‌ها نمود. سیدضیا یکی از عوامل مهم کودتای 1299 نیز بود و از این جهت بسیاری، نقش انگلیس در وقوع این کودتا را بدیهی می‌دانند. جالب اینکه حتی پدر زن شاه نیز اعتراف می کند که کودتای 1299 کودتایی انگلیسی است:
 «قبل از کودتا یک شب رضا در حضور من به پدرم گفت: «آقاجان سید ضیاء الدین مدیر روزنامه رعد به من پیشنهاد کودتا کرده و می‌گوید وجود آدم محکم و استواری مانند شما در صدر یک حرکت ضربتی ایران را از دست خانواده ضد ایرانی قاجار نجات خواهد داد... پدرم که آدم دنیا دیده ای بود و در ارتش تزار خدمت کرده و رتبه بالای نظامی داشت، به رضا گفت: «سیدضیاء اگر حرفی می‌زند، حرف خودش نیست و حرف انگلیسی‌ها است.
سید ضیاء از موقعی که پایش به خانه ما باز شد لاینقطع تعریف انگلیسی‌ها را می‌کرد و میگفت انگلیسیها بسیار باوفا هستند و اگر یک نفر به آنها خدمت کند تا ابد نسبت به او و خانواده و اخلاقش وفادار می‌مانند... سیدضیاء زبان انگلیسی می‌دانست و متصل به انگلستان مسافرت می‌کرد با به دهلی می‌رفت و روابط خیلی صمیمی با نایب السلطنه هندوستان و وزیر مختار انگلیس در ایران داشت.با ژنرال آیرونساید انگلیسی مثل برادر بود و چندبار ژنرال آیرونساید را به خانه ما در چهار راه حسن آباد آورد.»1

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •