عکسی دیده نشده از ناصرالدین شاه با لباس های فرنگی

عکسی دیده نشده از ناصرالدین شاه با لباس های فرنگی

ناصرالدین شاه قاجار در میانسالی ، بالباس و کلاه فرنگی

کافه تاریخ- عکس

 

 ناصرالدین شاه قاجار در میانسالی ، بالباس و کلاه فرنگی

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •