شهر به مفهوم سنتی آن در ایران

شهر به مفهوم سنتی آن در ایران

شهرها در آن ایام غالبا کوچه های تنگ و پیچ در پیچ داشت و گه گاه در وسط کوچه ها جوی های آب جاری بود... بازارها سرپوشیده...

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

شهر در ایران امروز دربرارنده ترکیبی از شاخص های مدرن و سنتی است. اما شهر در سالیان و قرون گذشته شکل و شمایل خاص و متفاوتی داشت. این شکل و شمایل هم دربردارنده عامل انسانی و هم عامل فیزیکی آن بود:
«شهرها در آن ایام غالبا کوچه های تنگ و پیچ در پیچ داشت و گه گاه در وسط کوچه ها جوی های آب جاری بود... بازارها سرپوشیده... حفظ نظم و امنیت بازار هم بر عهده داروغه ی بازار بود که در عین حال بر اوزان، نرخ ها و صحت مکاسب و معاملات از نظرگاه شرعی نیز نظارت می کرد... کساد بازار و فقر اقتصادی عامل عمده ای در پیدایش گدایی و کثرت گدایان بود... بعضی از آنها هنوز مثل آنچه از عهد عباس دوس- یک گدای افسانه ی خراسان قدیم- نقل می شد خود را به صورت گونه گون ترحم انگیز نشان می دادند.»1

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •