حمله روزنامه فرانسوی به رضاشاه

حمله روزنامه فرانسوی به رضاشاه

چپاول ایران توسط رضاشاه آنقدر وسیع بود که حتی از چشم روزنامه های خارجی نیز پنهان نمانده بود. رضاشاه یک بار تلاش کرد تا روزنامه کاوه در آلمان را تعطیل کند؛ اما درباره روزنامه های خارجی حاضر در این کشورها کمتر موفق بود

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

چپاول ایران توسط رضاشاه آنقدر وسیع بود که حتی از چشم روزنامه های خارجی نیز پنهان نمانده بود. رضاشاه یک بار تلاش کرد تا روزنامه کاوه در آلمان را تعطیل کند؛ اما درباره روزنامه های خارجی حاضر در این کشورها کمتر موفق بود:
«واقعه دیگری که در همین اتفاق افتاد آن بود که یکی از روزنامه های فرانسه مقاله ای درباره دیکتاتوری در ایران نوشته و در آن با کلمه شا (chat )که در فرانسه به معنی «گربه» است بازی کرده و به رضاشاه عنوان  chat de perse  که معادل فرانسوی آن گربه ایران است، داده بود و این بود و این خشم رضاشاه را برانگیخت و موجب قطع رابطه با کشور فرانسه شد. همین امر نیز موجب گردید تا به دستور او دانشجویان ایرانی که در آن کشور تحصیل می کردند درس خود را ناتمام بگذارند و به ایران برگردند.»1

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •