تظاهرات  مردم  تهران  در حمایت از تحریم انقلاب سفید

تظاهرات مردم تهران در حمایت از تحریم انقلاب سفید

تظاهرات مردم تهران در حمایت از اعلامیه امام خمینی مبنی برتحریم رفراندم اصول ششگانه شاه ، در بهمن 1341 ، در خیابان خیام مقابل قورخانه

کافه تاریخ- عکس

 

تظاهرات  مردم  تهران  در حمایت  از اعلامیه  امام  خمینی  مبنی  برتحریم  رفراندم  اصول  ششگانه  شاه  ، در بهمن  1341 ، در خیابان  خیام  مقابل  قورخانه

تعطیلی بازار تهران در حمایت از اعلامیه امام خمینی مبنی بر تحریم رفراندم اصول ششگانه انقلاب سفید در بهمن

1341

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •