وای بر ما که هویدا جانشین قوام السطنه ها شده است

وای بر ما که هویدا جانشین قوام السطنه ها شده است

آیا این هویدا را می شناسید کیست؟ این پسر عون الملک جزایری است که وقتی سرقنسول بود در بیروت و سابقه دزدی او در آنجا معروف است...

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

اینکه شاه ایران به جای حسنعلی منصور یکی از بستگان و دوستان او را به نخست وزیری ایران منصوب کرد، بیش از هر چیز بیانگر تلاش شاه و تاکید بر این نکته بود که در راهی که قرار بود منصور در پیش گیرد، ثابت قدم است و آن آمریکایی کردن ایران بود. اما نخست وزیر شدن هویدا برایش بسیار مسئله بود و تعجب آور:
«آیا این هویدا را می شناسید کیست؟ این پسر عون الملک جزایری است که وقتی سرقنسول بود در بیروت و سابقه دزدی او در آنجا معروف است که برای بعضی کارها یکهزار تومان از بعضی ها می گرفت تذکره ایرانی به آنها می داد. همین یک ماه قبل در بیروت بودم آنجا صحبت همین هویدا شد. بعضی از ایرانیها که پدرش را می شناختند زدند توی سر خود گفتند وای به ما که هویدا جانشین قوام السطنه ها شده است.»1
 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •