شیطنت های تاج الملوک برای جلب رضایت رضا شاه

شیطنت های تاج الملوک برای جلب رضایت رضا شاه

تاج الملوک همسر دوم رضا شاه، زنی حسود و بد اخلاق بود؛ چشم دیدن هیچ کس را نداشت و اصلا نمی خواست هوو داشته باشد. همیشه به دنبال این بود که زنان رضا شاه را از چشم وی بیندازد و جایگاه خود را نزد شاه حفظ کند.

کافه تاریخ- کشکول

 

تاج الملوک همسر دوم رضا شاه، زنی حسود و بد اخلاق بود که چشم دیدن هیچ کس را نداشت و اصلا نمی خواست هوو داشته باشد. همیشه به دنبال این بود که زنان رضا شاه را از چشم های وی بیاندازد و جایگاه خود را نزد شاه حفظ کند. وی در خاطرات خود به کارهایی که انجام میداد اشاره کرده است:
«من به جادو عقیده دارم؛ سر خودم آمده، خوب میدانم...من برای شکستن طلسم عصمت الملوک خیلی کارها کردم. رفته بودم پیش جنگیری در سر قبر آقا، اصلا نگفتم که کی هستم و چه کار دارم، فقط از پیرمرد پرسیدم آیا شاهان هم مثل مردم عادی جادو می شوند؟ جادوگر خندید و در جوابم گفت: همشیره همه بشر جادو می شوند. جادو شاهان با جادوی مردمان عادی فرق دارد...»1
در بخشی دیگر از خاطرات خود می گوید: «گاهی اوقات ندیمه های خودم را مامور می کردم که به عصمت و یا توران حمله کرده و آنها را کتک بزند! رضا از این عمل من لذت می برد و می فهمید که من خیلی او را دوست دارم که به زنهای دیگرش حسادت می کنم.»2

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •