بازدید محمدرضا پهلوی از نیروی دریائی انگلستان

بازدید محمدرضا پهلوی از نیروی دریائی انگلستان

یکی از ویژگیهای محمدرضا شاه بازدید از کشورهای دیگر بود. بازدیدهایی که متاسفانه اثری در پیشرفت کشور با خود به همراه نداشت. در ادامه تصویری از بازدید محمدرضا پهلوی از نیروی دریائی انگلستان امده است.

کافه تاریخ- عکس

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •