احمدشاه رفت لاغر بشود؛ در مدت چهار ماه مرد!
توصیه فضل الله زاهدی به پسرش در خصوص رژیم لاغری

احمدشاه رفت لاغر بشود؛ در مدت چهار ماه مرد!

اردشیر زاهدی فرزند سپهبد فضل الله زاهدی به توصیه پدر از دوران نوجوانی وارد عرصه و کارزار سیاست شد. بنا به توصیه زاهدى، اردشیر به تحصیل در رشتة کشاورزى پرداخت گویا تحصیلات خود را در رشتة مهندسى کشاورزى به پایان رسانید.

کافه تاریخ- کشکول

 

اردشیر زاهدی فرزند سپهبد فضل الله زاهدی به توصیه پدر از دوران نوجوانی وارد عرصه و کارزار سیاست شد. بنا به توصیه زاهدى، اردشیر به تحصیل در رشتة کشاورزى پرداخت گویا تحصیلات خود را در رشتة مهندسى کشاورزى به پایان رسانید. در یکى از این نامه‏ ها نکتة جالب توجهى دیده مى‏ شود مبنی بر اینکه اردشیر که بیشتر اوقات خود را صرف تفریحات مى‏ کرد، کمى چاق شده بود و در مورد لاغر شدن از پدرش چاره ‏جویى کرده بود. زاهدى در پاسخ مى‏ نویسد: خواهشى که از تو دارم، فکر لاغر شدن نباش؛ زیرا مرد باید با ورزش البته در حد اعتدال خوش‏ هیکل شود و معلوم نیست چاقى مرد بلندقد هم بد باشد. به علاوه این عبارات زنانه است و آنها هستند که دوست دارند الگانت [خوش‏هیکل و خوش‏تیپ] باشند. از طرفى هزارها مردهاى احمق روى این اصل زندگى خود را فدا کرده ‏اند. یکى از آنها احمدشاه بود که رفت لاغر بشود؛ در مدت چهار ماه مرد. مردى که کار مى‏کند، چاق نمیشود؛ خصوصاً ورزش هم بکند.» 
 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •