حمل و نقل به سبک عصر قاجار

حمل و نقل به سبک عصر قاجار

در دوران قاجار، گروه های خاصی وجود داشتند که عهده‌دار کارهای مربوط به حمل و نقل اعم از راه‌آهن و کشتی‌ها بودند. این افراد، خدمات زیادی را در زمینه حمل و نقل به مردم و مسافران ارائه می‌داند که می‌توان گفت تقریباً شامل تمامی خدمات حمل و نقل بود...

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

در دوران قاجار، گروه های خاصی وجود داشتند که عهده‌دار کارهای مربوط به حمل و نقل اعم از راه‌آهن و کشتی‌ها بودند. این افراد، خدمات زیادی را در زمینه حمل و نقل به مردم و مسافران ارائه می‌داند که می‌توان گفت تقریباً شامل تمامی خدمات حمل و نقل بود:
«چارو اداره‌ها در این سرزمین، طبقه‌ای را تشکیل می‌دهند که دارای اعتبار و اهمیت خاصی هستند. آنها در واقع نماینده شرکتهای راه‌آهن و کشتیهای بخاری شمرده می‌شوند که در این قسمت پهناور شرق دور، به جز مسافرت از طریق چاپار، کلیه حمل و نقل مسافر و بار منحصرا توسط آنان صورت می‌گیرد. از کرانه‌های خزر تا خلیج فارس، از مرزهای هند تاسرحد چین هر آذوقه و محصولی را آنها به دست مردم می‌رسانند و سخت مورد اعتماد همه هستند. انصافاً درستکاری و امانت‌داری شان قابل ستایش است. به ندرت دیده شده است که در کاروانی چیزی در بین راه مفقود شود. آنان قاطرها را در طول راه هدایت و بار آنها را خالی می‌کنند. آدمهای قوی و قانعی هستند که به مقدار کمی برنج وجرعه‌ای آب می‌سازند، بی‌آنکه رنج راه هرگز خسته‌شان کند. خدا می‌د‌اند چه راههای دور و درازی را پا به پای چارپایان، حتی گاهی جلوتر از آنها، پیاده راه می‌روند. وقتی هم که به منزل رسیدند، به تعمیر زینها و اصلاح بسته‌ها و سایر وسائلی که در طول راه آسیب دیده‌اند، می‌پردازند.»1

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •