آتشکده‌ کرکوی، آتشکده ای از آتشکده‌های‌ مـعروف‌ مـجوسان
آثار باستانی سیستان

آتشکده‌ کرکوی، آتشکده ای از آتشکده‌های‌ مـعروف‌ مـجوسان

‌‌‌منطقه سـیستان‌ از لحاظ آثار باستانی بسیار مشهور و مورد توجه باستان شناسان بوده است. بنای آتشکده کرکوی و آثار باقی مانده آن متعلق به زمان ساسانیان است.ویرانه‌های کرکوی و یا به قول‌ استخری‌ کـرکویه‌، سومین آتشکده قدیمی ایران پیش از اسلام بوده است.

کافه تاریخ- کافه هنر

 

‌‌‌منطقه سـیستان‌ از لحاظ آثار باستانی بسیار مشهور و مورد توجه باستان شناسان بوده است. بنای آتشکده کرکوی و آثار باقی مانده آن متعلق به زمان ساسانیان است.ویرانه‌های کرکوی و یا به قول‌ استخری‌ کـرکویه‌، سومین آتشکده قدیمی ایران پیش از اسلام بوده است. هنری رانسن‌ به‌ نقل از کتاب قزوینی(تألیف یا تکمیل حدود سال 674 هجری قمری)می‌نویسد: «کرکویه شهری است‌ قدیمی‌ در‌ سیستان که در فاصله یک مـیل دو گـنبد دارد، روی هر یک‌ از‌ اینها‌ شاخی است شبیه شاخ گاو نر اینها را متعلق به زمان رستم می‌دانند که‌ همیشه‌ اسباب‌ تحیّر بوده‌اند.در زیر هر گنبد آتشکده مجوسی وجود دارد...این آتشکده از آتشکده‌های‌ مـعروف‌ مـجوسان است.»

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •