گزارش سازمان سیا از دربار ایران در دهه پایانی رژیم پهلوی
دربار پهلوی مرکز هرزگی، شرارت، فساد، زد و بند و اعمال نفوذ می باشد

گزارش سازمان سیا از دربار ایران در دهه پایانی رژیم پهلوی

در دوران حکومت محمدرضاشاه، خصوصاً در دهه 1350 هم شاهد انحصارات و مالکیت های دولتی هستیم و هم شبه انحصارات و مالکیت های فردی مقامات دولتی بخصوص شاه و درباریان. درآمدهای سرشار نفتی در دهه 1350 فساد رسمی را به سطحی بی سابقه رساند.

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

در دوران حکومت محمدرضاشاه، خصوصاً در دهه 1350 هم شاهد انحصارات و مالکیت های دولتی هستیم و هم شبه انحصارات و مالکیت های فردی مقامات دولتی بخصوص شاه و درباریان. درآمدهای سرشار نفتی در دهه 1350 فساد رسمی را به سطحی بی سابقه رساند. هزینه واقعی برخی پروژه های دولتی به علت فساد گاهی تا بیست برابر برآورد اولیه افزایش می یافت. در گزارشی از سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در دهه 1970 ، دربار شاهنشاهی «مرکز هرزگی، شرارت، فساد، زد و بند و اعمال نفوذ» توصیف شد. علی امینی (نخست وزیر در سال های 1961 و 1962 ) و نیز داریوش همایون (وزیر اطلاعات در سال های 1977 و 1978 ) به گروهی از افرادغیرقابل دسترسی که هیچ گونه محدودیتی در اعمال قدرت و نفوذ اقتصادی نداشتند، اشاره می کنند. سیا در گزارش خود در سال 1976 اعلام کرد که «شاهزاده اشرف، خواهر دوقلوی شاه شهرتی افسانه ای در زمینه فساد مالی دارد و یادآوری نمود که پسر وی شهرام، دلالی همه کاره است که تقریباً در بیست شرکت سهم دارد و برخی از این شرکت ها پوششی برای معاملات شبه قانونی اشرف فراهم می آورد.»

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •