ساواک و تلاش برای ایجاد شکاف بین امام خمینی و سایر روحانیون

ساواک و تلاش برای ایجاد شکاف بین امام خمینی و سایر روحانیون

طرح ساواک برای مقابله با امواج انقلابی از طریق ایجاد اختلاف بین مراجع تقلید و ایجاد شکاف بین امام خمینی و سایر روحانیون

کافه تاریخ- سند

 

 طرح ساواک برای مقابله با امواج انقلابی از طریق ایجاد اختلاف بین مراجع تقلید و ایجاد شکاف بین امام خمینی و سایر روحانیون

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •