کارمند آموزش و پرورش و تامین تریاک مقامات پهلوی!

کارمند آموزش و پرورش و تامین تریاک مقامات پهلوی!

برابر گزارش تلگرافى از سازمان اطلاعات و امنیت قم مشارالیه اغلب در جلسات تریاک‌کشى و شراب‌خوارى شرکت و تمام تلاش‌هاى وى صرف ایجاد رابطه و پیشرفت کارهاى خود می‌شده است.

کافه تاریخ- سند

 

برابر گزارش تلگرافى از سازمان اطلاعات و امنیت قم مشارالیه اغلب در جلسات تریاک‌کشى و شراب‌خوارى شرکت و تمام تلاش‌هاى وى صرف ایجاد رابطه و پیشرفت کارهاى خود می‌شده است. سازمان مزبور در گزارشى که در مورخه 19 / 6 / 57 ارسال داشته مواردى از خلاف‌کاری‌هاى وی را به شرح زیر اعلام نموده:
الف ـ وابستگى تعدادى از کارکنان آموزش و پرورش با رئیس مربوطه و اجرا شدن خواستهاى نامعقول آنان که ناراحتى سایر کارکنان آموزش و پرورش را فراهم آورده است.
ب ـ واگذارى مسئولیت‌ها به افراد بى‌صلاحیت براساس روابط.
ج ـ بعضاً مشاهده گردیده که در پرداخت حقوق حقه کارکنان تأخیر افتاده و باعث ایجاد نارضایتى شده است.
د ـ در مواردى نظیر بودجه ساختمان‌ها، تجهیزات و لوازم و اعتبارات تغذیه سوءاستفاده‌هائى به عمل آمده که مدارک لازم در اختیار نیست.
ه ـ بازنشسته کردن بیش از 70 نفر از فرهنگیان قم.
و ـ عدم پرداخت مطالبات معلمان به موقع.
نامبرده در تاریخ 18 / 6 / 57 برابر ماده 5 فرماندارى نظامى در قم دستگیر گردیده. و در بازرسى از منزل او مقدارى مواد مخدر به دست آمده است. شنیده شده که قبلاً یکى از دوستانش وی را از خرید و فروش تریاک منع می‌کرده، در پاسخ اظهار داشته چون مقامات بالاتر از من تریاک می‌خواهند، اجباراً باید تهیه کنم. وى با دکتر امیر رفیعى ارتباطاتى داشته و در مورد استعمال و تبادل مواد مخدر با او مشارکت‌هائى داشته است.
 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •