نمایی از میدان توپخانه و عمارت بلدیه تهران قدیم

نمایی از میدان توپخانه و عمارت بلدیه تهران قدیم

نمای قسمتی از خیابان چراغ برق ، محوطه بانک شاهنشاهی ، میدان توپخانه و عمارت بلدیه تهران ، در اوایل دوره پهلوی

کافه تاریخ- عکس

 

نمای قسمتی از خیابان چراغ برق ، محوطه بانک شاهنشاهی ، میدان توپخانه و عمارت بلدیه تهران ، در اوایل دوره پهلوی

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •