حذف تیمورتاش به روایت تاج الملوک

حذف تیمورتاش به روایت تاج الملوک

رضاشاه تیمورتاش را به اتهام جاسوسی برای شوروی، دستگیر و زندانی کرد، اما تیمورتاش هیچگاه این اتهام را نپذیرفت و معتقد بود که این داستان ساخته و پرداخته انگلیسی‌ها است. به باور بسیاری، دلیل برکناری او، ترس رضاشاه از قدرت یافتن او بود...

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

رضاشاه تیمورتاش را به اتهام جاسوسی برای شوروی، دستگیر و زندانی کرد، اما تیمورتاش هیچگاه این اتهام را نپذیرفت و معتقد بود که این داستان ساخته و پرداخته انگلیسی‌ها است. به باور بسیاری، دلیل برکناری او، ترس رضاشاه از قدرت یافتن او بود. اگرچه در خانواده رضاشاه روایتی دیگر از حذف او وجود دارد:
«البته همین آقای «استالین» که مرد خوبی بود یک کار بدی هم قبلا در مورد ما کرده بود و تیمورتاش را که وزیر دربار شاهنشاهی بود به استخدام سازمان جاسوسی خود در آورد و ما یک وقت متوجه شدیم که خیلی دیر بود. در حقیقت تیمورتاش از همان اوایل ورود به دربار و نزدیک شدن به رضا مامور شوروی بود و ریز وقایع دربار و منویات و تصمیمات رضا را به شوروی ها اطلاع می‌داد.
تیمورتاش دستگیر و زندانی شد بعد هم او را در زندان راحت کردند اما چون آدم سفت و سختی بود هرگز به جاسوس بودن خود برای شوروی اعتراف نکرد و مداوم پافشاری می‌کرد که این داستان را انگلیسی‌ها برای او ساخته‌اند تا او را نابود کنند.»1

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •