تشویق جوانان به روابط نامشروع
روایت مستر همفر از طرح استعماری کشف حجاب

تشویق جوانان به روابط نامشروع

یکی از پدیده های بسیار‌ مؤثر‌ بر فرهنگ و آداب و رسوم مردم ایران مسئله کشف حجاب بود؛ مسئله ای که شاید بتوان آن را در نوع خود یک اقدام منحصر به فرد در تاریخ ایـن کـشور دانست‌ که‌ توسط رضا شاه بعد از دیدار از ترکیه اجرا شد.

کافه تاریخ- کشکول

 

یکی از پدیده های بسیار‌ مؤثر‌ بر فرهنگ و آداب و رسوم مردم ایران مسئله کشف حجاب بود؛ مسئله ای که شاید بتوان آن را در نوع خود یک اقدام منحصر به فرد در تاریخ ایـن کـشور دانست‌ که‌ توسط رضا شاه بعد از دیدار از ترکیه اجرا شد. این نقشه‌ را‌ کسانی طراحی کردند که رضا شاه را به قدرت رسـانده بـودند و قـرار بود وی مجری آن‌ باشد‌؛ چنان که‌ مستر همفر در خاطرات خود مـی نویسد:

«در مسئله بی حجابی زنان، باید کوشش‌ فوق العاده‌ به‌ عمل آوریم تا زنان مسلمان به بی حجابی و رها کردن چادر، مـشتاق شـوند... پس از‌ آنـکه‌ حجاب‌ زن با تبلیغات وسیعی از میان رفت، وظیفه مأموران ما آن است کـه جـوانان‌ را‌ به عشق بازی و روابط جنسی نامشروع با زنان تشویق کنند و بدینوسیله فساد را در‌ جوامع‌ اسلامی‌ گسترش دهند.»

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •