نامه خصوصی محمدرضا پهلوی به اشرف پهلوی

نامه خصوصی محمدرضا پهلوی به اشرف پهلوی

نامه محمدرضا شاه به خواهرش اشرف پهلوی مبنی بر عدم صلاحدید مراجعت نامبرده با توجه به شروع انتخابات و عدم استقرار امنیت کامل ، ارسال 4000 دلار ماهانه برای وی...

کافه تاریخ- سند

 

نامه محمدرضا شاه به خواهرش اشرف پهلوی مبنی بر عدم صلاحدید مراجعت نامبرده با توجه به شروع انتخابات و عدم استقرار امنیت کامل ، ارسال 4000 دلار ماهانه برای وی و حفظ موقعیت او در سازمان شاهنشاهی با توجه به واگذاری ریاست بنگاههای خیریه به ملکه پهلوی (ثریا پهلوی)

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •