نقش‌ اقتصاد غرب در نفی چادر در ایران

نقش‌ اقتصاد غرب در نفی چادر در ایران

بیشترین‌ تأثیرات سیاسی و اجتماعی در نفی چـادر و تـبلیغ و اجبار استفاده از کالاهای جایگزین بـه اسـتناد موافقان‌ این‌ کار، بخصوص شاه، کشورهای غربی بودند‌. شاه‌ می‌خواست‌ اروپایی‌ شود‌ و لازمه اروپایی شدن‌ کمک‌ و مشاوره با اروپاییان بود.

کافه تاریخ- کشکول

 

بیشترین‌ تأثیرات سیاسی و اجتماعی در نفی چـادر و تـبلیغ و اجبار استفاده از کالاهای جایگزین بـه اسـتناد موافقان‌ این‌ کار، بخصوص شاه، کشورهای غربی بودند‌. شاه‌ می‌خواست‌ اروپایی‌ شود‌ و لازمه اروپایی شدن‌ کمک‌ و مشاوره با اروپاییان بود. او فقط تمدن غرب را تـمدن مـی‌دانست و پیشرفت را در غربی شدن‌؛ از‌ ایـن‌رو‌ از هـمکاری و مشاوره با غربی‌ها در خصوص‌ موضوع‌ نفی‌ چادر‌، بیشتر‌ از‌ مشاوره با خود ایرانی‌ها استقبال می‌کرد. غافل از اینکه در آن سوی مرزهای ایران، استعمار یا غربی‌ها، به دنبال اهداف و منافع خودشان در ایران بودند؛ از ایـن‌رو‌ پوشـیدگی زن با فرهنگ آنها مغایرت داشت و چون نشان از دین داشت و دین از موانع مهم استعمارزایی بود، خود به خود باید حذف می‌شد. از سوی دیگر، سرمایه‌داران که به‌ دنبال‌ بازار مصرف برای کـالاهای مـصرفی خود در جـهان، بخصوص کشورهای جهان سوم، می‌گشتند، این کالاها را هم باید به فروش می‌رساندند و هم تبلیغ می‌کردند و زن به عـنوان گزینه‌ای پرسود‌ برای‌ این کار خود به عنوان کالا، چه در فـرهنگ خـودشان و چـه در نشر آن در کشورهای دیگر، محسوب می‌شد و مطابق منافعشان قابل تبدیل‌ و تحول‌ بود.همفر، جاسوس انگلیس‌، در‌ خاطرات خود‌ می‌نویسد: «باید زنان مسلمان را فـریب داد و از زیر چادر و عبا بیرون کشید با این بیان که‌ حجاب یک عادت است، از خلفای بنی‌عباس و یک برنامه اسلامی نیست‌ و لذا‌ مردم‌ زنان پیامبر را می‌دیدند و زمان صدر اسلام در هر کاری با مردان شـرکت مـی‌کردند. پس از آنکه ‌‌زنان‌ را از چادر و قبا بیرون آوردیم، باید جوانان را تحریک کنیم که دنبال‌ آنها‌ بیفتند‌ تا در میان مسلمانان فساد رواج یابد و برای پیشبرد این نقشه لازم است اول زنان‌ غیر مسلمان را از حجاب بیرون بـیاوریم تـا زنان مسلمان از آنها یاد‌ بگیرند.»
 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •