چرا ارتش پشت محمدرضا شاه نماند؟

چرا ارتش پشت محمدرضا شاه نماند؟

به سولیوان دستور دادیم ارتش را به ادامه ی حمایت از بختیار تشویق کند تا شانس او برای حفظ روند قانونی در چانه زنی با بازرگان افزایش یابد.

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

تصمیمات امام در مواجه با ایالات متحده و حکومت پهلوی همواره انقلابی و سازش ناپذیر بود. شاید آمریکا با نگاه منفعت طلبانه خود هرگز فکر نمی کردند رهبری پیدا شود که اینگونه به مقابله با آمریکا برخیزد. تصمیمات امام همیشه آمریکا را ناچار می کرد تا گامی عقب بردارد و در راستای تصمیم امام، در زمین انقلابیون بازی کند. نظیر انتخابات بازرگان که آمریکایی ها را مجبور به واکنش کرد:

«پس از اینکه بختیار در متقاعد کردن ارتش برای جلوگیری از تشکیل دولتی موازی از سوی گروه های طرفدار {امام}خمینی شکست خورد آیت الله خمینی روز پنجم فوریه {16/11/1357}مهدی بازرگان را به سمت نخست وزیری دولت موقت منصوب کرد. بدین ترتیب ما خودمان را در شرایط فوق العاده ای تلاش برای برقراری ارتباط با دو دولت یافتم – دولت قانونی اما از هم پاشیده ی بختیار و دولت بازرگان که نماینده ی قدرت سیاسی واقعی در کشور بود. روز ششم فوریه {17/11/1357}پیامی به سولیوان فرستادیم و حمایت مان را از بختیار به عنوان رهبر قانونی دولت بازگو کردیم. همچنین از آنجا که اینک هایزر از ایران خارج شده بود به سولیوان دستور دادیم ارتش را به ادامه ی حمایت از بختیار تشویق کند تا شانس او برای حفظ روند قانونی در چانه زنی با بازرگان افزایش یابد. البته به سولیوان این اختیار را نیز دادیم که با بازرگان بر روی موضوعاتی مثل حفظ امنیت اتباع آمریکا و ترتیبات انتقال پرسنل ایالات متحده -در صورتی که ضرورت ایجاب کند- مذاکره کند.»1

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •