چگونگی مراسم عروسی در گیلان

چگونگی مراسم عروسی در گیلان

آنها در یک گوشه اطاق مقابل دکتر هویزش و من نشستند و مشهدی حسین نیز در کنار ما نشست و نمایش شروع شد. اول دسته جمعی آوازی عاشقانه خواندند که بدون شک مناسب آن موقعیت بود ولی ما از آن چیزی نفهمیدیم چون نیمی از کلمات را نمی‌دانستیم.

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

در گیلان عصر قاجاری، مراسم عروسی با آداب و رسوم خاصی برگزار می‌شد. معمولاً اجرای نمایش، آوازخوانی و حتی اجرای شعبده‌بازی، بخش ثابت بسیاری از مراسم‌های عروسی بود. آواز خوانی به صورت انفرادی و یا دسته جمعی برگزار می‌شد:
«پس از شام شخصی آمد و به ما خبر داد که به مناسبت ازدواج پسرش زین العابدین جشن عروسی برپا است و دعوتمان کرد که در آن جشن شرکت کنیم و چون به نظر می‌رسید که خیلی مایل به این کار است ما هم قبول کردیم که عده‌ای از مدعوین را به اطاق ما بیاورند. کمی بعد در عوض عروس و داماد یک دسته مطرب و دلقک که در ایران لوطی می‌نامند و شعبده بازی و تقلید می‌کنند همراه خود آورد و آنها چهار نفر بودند و آلت موسیقی یکی از آنها شبیه به کدوئی بود که در انتهای آن چوبی قرار داشت و دو نفر دایره می‌زدند و یکی آواز می‌خواند و با صدای خود ما را سرگرم می‌کرد. آنها در یک گوشه اطاق مقابل دکتر هویزش و من نشستند و مشهدی حسین نیز در کنار ما نشست و نمایش شروع شد. اول دسته جمعی آوازی عاشقانه خواندند که بدون شک مناسب آن موقعیت بود ولی ما از آن چیزی نفهمیدیم چون نیمی از کلمات را نمی‌دانستیم.»
 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •