کابینه حسنعلی منصور هنگام حضور در مجلس شورای ملی جهت اخذ رای اعتماد

کابینه حسنعلی منصور هنگام حضور در مجلس شورای ملی جهت اخذ رای اعتماد

دولت امیراسدالله اعلم در پایان عمر خویش و به مناسبت تظاهرات و ناآرامی‌های دانشجویان، حکومت نظامی برقرار کرد که ۴ ماه ادامه داشت. اما در روزهای پیش از استعفای خود، حکومت نظامی را برچید. در دوره یادشده چند حزب ایرانی توسط برخی از سیاسیون نزدیک به حاکمیت تاسیس شده بود که یکی از آنها حزب ایران نوین به رهبری حسنعلی منصور بود.

کافه تاریخ- عکس

 

دولت امیراسدالله اعلم در پایان عمر خویش و به مناسبت تظاهرات و ناآرامی‌های دانشجویان، حکومت نظامی برقرار کرد که ۴ ماه ادامه داشت. اما در روزهای پیش از استعفای خود، حکومت نظامی را برچید. در دوره یادشده چند حزب ایرانی توسط برخی از سیاسیون نزدیک به حاکمیت تاسیس شده بود که یکی از آنها حزب ایران نوین به رهبری حسنعلی منصور بود. حسنعلی منصور از تکنوکرات‌هایی بود که در شورای اقتصاد سازمان برنامه و بودجه نیز فعالیت داشت و گروهی از نخبگان در این حزب عضویت داشتند. پس از سقوط کابینه علم، منصور از طرف شاه مامور تشکیل کابینه جدید شد. او روز ۱۸ اسفند ۱۳۴۲ و روز بعد، دولت خود را به مجلس معرفی کرد. ترکیب اعضای کابینه و همچنین وزارتخانه‌های تازه تاسیس مثل آب و برق و شورای عالی اداری و اطلاعات نشان می‌دهد که دولت جدید مطابق با اهداف تازه‌ای بود که شاه در سال‌های گذشته و با حضور سیاستمداران قدیمی نمی‌توانست آنها را محقق کند، تشکیل شده است. دولت جدید را می‌توان برآیند نوعی تکنوکراسی جدید تلقی کرد که سیاستمداران جدید می‌خواستند آن را در کانون تصمیم‌گیری‌ها قرار دهند. وضع تازه‌ای که با شروع و اجرای قانون برنامه سوم عمرانی پدیدار شده بود، فعالیت‌های اقتصادی را بر فعالیت‌های سیاسی برتری داد.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •