پل سـامیان، شاهکار معماری عهد صفوی
آثار باستانی در اردبیل

پل سـامیان، شاهکار معماری عهد صفوی

شهر اردبیل به خاطر موقعیت تاریخی خود دارای آثار باستانی و تاریخی متعددی می باشد که همه آنها نماد قدمت تاریخی، فرهنگ عامیانه، سیاسی و اقتصادی ایران به ویژه در عصر صفویه می باشد. پل سامیان‌ از آثار‌ دوران صفویّه است.

کافه تاریخ- کافه هنر

 

شهر اردبیل به خاطر موقعیت تاریخی خود دارای آثار باستانی و تاریخی متعددی می باشد که همه آنها نماد قدمت تاریخی، فرهنگ عامیانه، سیاسی و اقتصادی ایران به ویژه در عصر صفویه می باشد. پل سامیان‌ از آثار‌ دوران صفویّه است. پایه‌های آن سنگی و بلندایش 5/1 متر است. تعداد دهانه‌های آن شش و دارای اطاق‌های ضـربی جـناقی‌ مـی‌باشد. از شش مناره پل،چهار مناره آن باقی است. مصالح‌ آن‌ از‌ نوع آجرهایی است که در اکثر بناهای عـهد صـفوی بکار رفته است . بر بالای یکی از مناره‌ها به ‌‌خط‌ کوفی و بر روی آجر،مـطالبی نـقش بـسته است.برای استحکام مناره‌ها در داخل‌ از‌ کلاف‌های‌ چوبی الوار استفاده شده و علاوه‌بر آنها،آجرها در داخل یکدیگر جـفت و بـست شـده‌اند. در حال‌ حاضر این پل مورد استفاده بوده و قسمت‌هایی از آن نیازمند تعمیر است.جاده‌ گـرمی-اردبـیل از روی‌ این‌ پل می‌گذرد.از مشخّصات دیگر آن،ستونهای ورودی است که کوتاهتر از دو ستون میانی می‌باشد.
 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •